Literature, Patriotic

Swatantryadeepthi – Shiramulu

 

శిరములు హిమశైలోన్నతశిఖరము లై నిలవాలి !

మంచుకొండఅంచులలో మనజెండా యెగరాలి !

మనభారతనందనాన మధుమాసం విరియాలి !

పేదవాడిగుండెల్లో విరిజల్లులు కురియాలి !

గులాబీపూవులసరసన గుడ్డిపువ్వులూ నవ్వాలి !

గుడ్డిపువ్వులూ నవ్వాలి – గడ్డిపువ్వులూ నవ్వాలి !

కలతలకన్నీటిబ్రతుకు కమ్మనికల కావాలి !

అమవసగుండెలు చీల్చుకు పున్నమ విరబూయాలి !

గళము గళమునా ఒక సింహం గర్జించాలి !

పిలుపుపిలుపునా అమృతం ప్రవహించాలి !

జనగణమన గానంలో జగతి పరవశించాలి !

జనహృదయం సముద్ర మై జయ హిం దని ఘోషించాలి !

మబ్బుతెరలు చీల్చుకుకొనుచు మనజెండా యెగరాలి !

కన్నతల్లికన్నులలో కమ్మనికల పండాలి !

శిరములు హిమశైలోన్నతశిఖరము లై నిలవాలి !

మంచుకొండఅంచులలో మనజెండా యెగరాలి !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *