Literature

Adrushtavantudu

గుళ్ళో భజన….

లౌడుస్పీకర్ ని బద్దలుకొట్టి…

ఇంట్లోకి ప్రవేశించి…

చదువు గుండెల్లో గుచ్చుకుంది!

 

కళ్యాణమండపం ముందు..

బాణసంచా …..

వీధిగది కిటికీ లోంచి లోపలికి దూరి…

మంచం మీద ముసలిగుండెను…

పేల్చేసింది!

 

రోడ్డు మీద ప్రవాహాన్ని….

హారన్లు చావగొట్టి ….

చెవులకి చిల్లులు పొడిచాయి!

 

కొత్తసినిమా లో…

రెచ్చిపోయిన…

ఎలాక్ట్రానిక్ వాద్యాలు..

పాటని పీక నొక్కి చంపేసాయి!

 

అర్ధరాత్రి దాటినా …

అరుస్తున్న టి.వీ.నోరు…

నిద్రని నమిలి మింగేసింది!

 

నేను  బ్రతికే ఉన్నాను.

ఎందుకంటే….

నేను….

చెవిటివాణ్ణి !

Classic, Literature

Meghadootham

మహాకవి కాళిదాసు రచించిన ” మేఘదూతం ” నుంచి రెండవ శ్లోకం గానంతో బాటు తాత్పర్య, ‘ శ్రీకళా’ఖ్య వ్యాఖ్యోపేతం… ఈ క్రింది వీడియో లో….


Meghadootham

Literature

Galipatam

గాలి వాటంగా వీస్తోంది. రవి ఇంట్లోంచి బయటకి వచ్చి నిలబడి వీథిలో ఆటలకి వచ్చిన జతగాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారేమో అని చూసాడు. ఇంకా ఎవ్వరు రాలేదని నిరుత్సాహంగా నిట్టూర్చాడు.

 రోడ్డుచివర ఉన్న పంట పొలాల్లో కోతకొచ్చిన పైరు తలలూపుతోంది.

వీథి గుమ్మంలో నిలబడ్డ రవి గ్రౌండ్ కి వెళ్లి కాసేపు బాల్ బాడ్మింటన్ చూశాక గాలిపటాల సీజను మొదలైంది, ఎవరెవరు ఎలా ఎంత ఎత్తు ఎగరేస్తారో చూడాలి అనుకున్నాడు. సాయంకాలం పచ్చని గడ్డిమొలిచిన పెద్ద ఆట స్థలం లో   బాడ్మింటన్ చూసిన తర్వాత ఎదురింటి సత్తిరాజు రామం చార్టుతో తయారుచేసిన గాలిపటం ఎగరేస్తే పోటిగా అందరు ఎగరేసారు. అలా గాలి పటాలు ఎగురుతూ ఉంటే సాయంత్రపు నీలాకాశం రంగురంగుల “పతంగుల పరదా “కప్పుకుని సరదాపడుతూ ఉంటే భలే గొప్పగా ఉంటుంది. అలవోకగా చేతిలో దారాన్నీ వదులుతూ గాలిపటాన్ని ఎగరవేసే ఒడుపుగా చేతులు మారుస్తూ ఏకాగ్రత అంతా గాలి పటాలమీదే ఉంచుతారు.

సోమయ్య గారి నాయుడు హైదరాబాద్ నుంచి చాలా ఖరీదైన గాలి పటం తెప్పించాడని చెఱుకువాడ అంతా చెప్పుకుంటున్నారు.

ఈలోగా సత్తిరాజు రామం పెద్ద దారపు కండె, పెద్ద తోకతో పాము తలలా ఊపుకుంటూ ఆడుతున్న గాలిపటం తో ఎత్తరుగుల అరుగుమీద నుంచి ఒక్కదూకు దూకాడు. రామం గ్రౌండ్ కి గాలిపటాన్ని భుజంమీద వేసుకొని “ ఏరా ! రవి వస్తావా ? ” అనగానే వాడు నిక్కరు పైకి లాక్కొని” ఓ” అంటూ వెనకాలే పరుగెత్తాడు.

“ రామం అన్నయ్య ! నాకు ఒక గాలిపటం చేసిపెట్టవూ ? “

“ చేస్తారా ! మీ డాడీ హిందూ పేపర్ తెప్పిస్తారుగా ! అందులో  ఆదివారం వచ్చే పేపర్ కాస్త స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందిరా ! అదయితే ఎంత గాలి వేసిన చిరగదురా ! దాంతో తయారు చేద్దాం! ” అని భరోసా ఇచ్చాడు.

“ చార్టుతో అయితే నువ్వు మోయలేవురా ! ” అనగానే “ ఓ అలాగే అన్నయ్య ఎప్పుడు చేస్తావు ? ” అని రవి ఆతృతగా అడిగాడు. “ ఉండరా ! రేపు సెలవు కదరా ! రేపు చూద్దాం ! ” అని మాటల్లో గ్రౌండ్ చేరగానే ఆకాశంలో రంగు రంగుల గాలిపటాలన్ని పోటా పోటిగా ఎగరేసే పిల్లలతో సందడిగా ఉంది.                                  

ఒకపక్క ఊలు బాలు తో బాడ్మింటన్ ఆడుతున్న చెరుకువాడ యూత్ క్లబ్ కుర్రాళ్ళు టోర్నమెంట్లకి సిధ్ధం అవుతూ బంతి అటూ ఇటూ కిందపడకుండా పోటాపోటిగా ఆడుతున్నారు.

రవిని గాలిపటం పట్టుకొని వెనక్కి వెళ్ళమని చెప్పాడు రామం. చేతిలో దారపు కండె తో నెమ్మదిగా దారం వదులుతూ పరిగెట్టి ఇద్దరు గాలిలో ఎగరేసారు. ఆకాశంలో గద్దలు తమకు పోటీగా ఈ రంగు రంగుల పక్షులేంటా అని అవి ఇంకా పైకి ఎగురుతున్నాయి. చిన్న చిన్న కాగితపు ముక్కలకి చిల్లు పెట్టి దారం ఉండ లోంచి దూర్చి వదిలిన కాగితాలు దారం మీద నుంచి వేగంగా పటం వరకు ( పారా బోలిక్ ) ఒంపుతిరిగిన దారం మీద నుంచి స్పీడుగా వెడుతూంటే భూమి నుంచి ఆకాశానికి సందేశాలు పంపుతున్నట్లు ఆనందపడుతున్నారు. రామం కి పోటిగా సోమయ్య గారి నాయుడు రంగురంగుల బట్టలతో మెడలో పులిగోరు, బంగారు కడియం ఒక చేతికి, మరో చేతికి  కొయిటా వాచీతో రంగురంగుల గాలిపటాన్ని తన మందీ మార్బలంతో అడుగుపెట్టి హడావుడిగా మంజాతో తయారుచేసిన దారం తో నలుగురు పిల్లల గాలి పటాలు తెంపేసాడు.

వాళ్ళ పటాలు గాలిలో తేలుతూ ఎక్కడకో ఎగిరి పోయాయి. పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే వాడు చంకలు గుద్దుకుని సంబరపడడం రవికి రామానికి నచ్చలేదు. వాడికి దూరంగా ఎగరవేసుకుంటున్నా వాడు రెచ్చకొడుతూ పక్కకే వచ్చి ఎగరెయ్యసాగాడు.

రామం గాలిపటానికి దారం నాలుగు పేటలు కలిపి ఎగరేస్తాడు.

నాయుడు తన గాలి పటం దారంతో మెలి వెయ్యడానికి ప్రయత్నం చేసాడు కానీ సాథ్యపడలేదు. రామం వదిలిన పటం చాలా ఎత్తున ఎగరడం తో వెర్రెత్తిపోయిన  సోమయ్యగారి నాయుడు కసితో  ఇంకా గాలిలో కి మొత్తం దారం వదిలేయడంతో హైదరాబాదు పతంగు కాస్త  పలాయనం చిత్తగించింది.

దాని వెనకాలే పరుగెత్తాడు నాయుడు దాన్ని వెదుక్కుంటూ. పిల్లలందరు భలే ! భలే అంటూ వెక్కిరిస్తు గంతులేసారు.

చీకటి మూసుకుంటోంది. చుక్కలు పొడవడం మొదలవగానే గాలిపటాలని దింపి ఇంటికి బయలు దేరారు పిల్లలందరు కబుర్లాడుకుంటూ.

“ ఒరే ! రామం అన్నయ్యది టాపున ఉందిరా ! ” అనుకుంటూ అందరు రామాన్ని చుట్టుముట్టి “ మాకు కూడా ఒక పటం చేసిపెట్టవా ? ” అంటూ మీద పడితే “ తప్పకుండా వచ్చే ఆదివారం చేసిపెడతానురా ” అని వాళ్ళను ఊరుకోబెట్టి పంపాడు.

రవి కి మాత్రం తరవాత రోజు హిందూ పేపర్ని చక్కగా చతురస్రం గా కట్ చేసి, కొబ్బరి ఈనెకి దారం కట్టిన బాణాన్నీ మథ్యలో మైదాతో జాగ్రత్తగా అతికించి, మథ్యలోనే సూత్రం కూడా కట్టి, పటానికి చెవులదగ్గర చొక్కా కాలర్సులా అతికించి పాము తోకలా పెద్ద తోక తయారు చేసి చివర అతికించాడు. రవి దాన్ని చూసి ఆనందపడిపోయాడు. “ రామం అన్నయ్యా ! థాంక్స్ ” అనగానే, రామం “ థాంక్సు కాదురా ! దీని తయారి ఖరీదు ఒక రూపాయి పట్టుకురా ! ” అనగానే రవికి నోటమాట రాలేదు. “ అన్నయ్యా ! రూపాయా ? నా దగ్గర లేదు. మా నాన్నని అడిగి తేవాలి. ఏం అంటాడో ? ” అని బతిమాలినా రామం ఇవ్వలేదు. కాసేపు బతిమాలాకా “ సరే ! మా ఇంటి ఎదురుగా ఉంటావని, నీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నా! ఎవరికి చెప్పకు ” అని ఊరించి ఊరించి చివరకు ఇచ్చేడు.

ఆనందంగా దాన్ని తీసుకుంటూ “ నేను ఎవరికి చెప్పను ” అని ఇంట్లోకి పరిగెత్తి దారం ఎలా సంపాదించాలా అని ఇల్లంతా వెతికి అల్మారాలో ఒక దారపురీలు దొరకపుచ్చుకొన్నాడు.

డిసెంబర్ చివరి ఆదివారం !

పొగమంచు తొలిగి రవికిరణాలు చెట్ల మథ్య లోంచి రామం ఇంటి అరుగుమీద పడుతున్నాయి. అప్పటికే అరడజను మంది.పిల్లలు గాలి పటాలకోసం వేచి చూస్తున్నారు. రామం ముందే వాళ్ళకి చెప్పాడు తన గాలిపటం ధర ! సిథ్థమైన వాళ్ళందరు తీసుకెళ్ళారు. అందరు రంగురంగుల కాగితాలతో చేయించుకున్న గాలిపటాలతో గ్రౌండు లో సంక్రాంతి పండగ సెలవలకి ఆనందంగా ఎగరేసుకొంటున్నారు.

ఒక రోజు రామం అందరిని తన దగ్గరకి రమ్మనమని కబురు పంపాడు. పచ్చ గడ్డిలో వృత్తాకారం లో కూర్చున్నారు. మథ్యలో రామం, అతని పక్కన వీరబాబు కూర్చున్నాడు. గ్రౌండులో ఒక మూల పూరిగుడిసెలో బాల్ బాడ్మింటన్ బ్యాట్లు బాగుచేసిపెట్టడం, గెట్ వేయడం, స్ట్రింగ్స్ వేయడం చేసి నాలుగు పైసలు సంపాదించుకొంటున్న వెంకటరత్నం కొడుకు అతను.

“ ఒరేయి! తమ్ముళ్ళు. వీడు మీకందరికి తెలుసుకదా! వీడు ఏడాది పాటుగా స్కూలు ఫీజు కట్టలేక స్కూల్ కి వెళ్ళట్లేదుట ” అని మాట ఆపి వాళ్ళకేసి చూడగా, అందరు జాలిగా చూస్తున్నారు. మనందరం ఎంచక్కా అమ్మ.నాన్న ఇచ్చిన డబ్బుల్తో అన్ని రకాల ఆటలు ఆడుతున్నాం, స్కూల్ కి వెడుతున్నాం. మీ అందరికి నా మీద కోపం వచ్చే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను మీ దగ్గర గాలి పటాలకి డబ్బులు తీసుకున్నందుకు.

“ ఒక మంచిపని చెయ్యడానికే నేను స్ట్రిక్టుగా ఉన్నాను మీ అందరి దగ్గరా ! మన వంతు సాయం మనం చేద్దాం ” అని తన జేబులోంచి ఐదువందల రూపాయిలు తీసి వీరబాబుకి ఫీజుకి, పుస్తకాలకి ఇచ్చాడు. అందులో తన వాటా ఏభై రూపాయిల తో కలిపి, ఒక గాలిపటం కూడా ఇచ్చాడు దారం తో. వాడి మనస్సు గగనం లో అందాల పతంగులా ఎగురుతున్నట్టు వాడి మొహం చెప్తోంది.

ఈ విషయం తెలిసిన బాడ్మింటన్ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా ఇతోథికంగా సాయం చేసారని రవికి, రామానికి తెలిసింది. రవి వాళ్ళ నాన్నని అడిగి పదిరూపాయలుతో వీరబాబుకి కంపస్ బాక్సు కొనిచ్చాడు.

ఆ రోజు సాయంకాలం గాలిపటాలని గాలి తనతో మరింత అందనంత ఎత్తుకి తీసుకెళ్ళి, అక్కడ ఊసులాడుతోంది. అందులో వీరబాబు అందమైన గాలిపటం కూడా ఎగురుతోంది పోటీగా !

Literature

Nenu Saitham – Rokkam

సాధారణంగా ఒక ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చిన నచ్చిన నైపుణ్యం కానీ ఇష్టం కానీ మరొకరికి ఉండక పోవచ్చును. కానీ అన్న విజయచంద్ర కవి కాగా , ఆ కొమ్మకే పూచిన మరొక కవితా సుమం రొక్కం కామేశ్వరరావు. ఉద్యోగరీత్యా ఆకాశవాణిలో ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్. ప్రవృత్తి పరంగా మంచి కవి. శ్రీశ్రీ, జ్వాలాముఖి , శివారెడ్డి లాంటి వారితోనూ, వారి కవిత్వం తోనూ మమేకమై చరించి, చలించి, నేను సైతం అంటూ కవిత్వ సాగరం లోకి దూకిన మరో యువ స్వరం ఈయన. ఎవరి కవిత్వమైనా ఉద్విగ్నత, భావుకత తో మొదలౌతుంది,అది సాగి దిశా నిర్దేశనం కావించుకుని తాత్వికంగా నిలబడితేనే తరతరాలకు మిగులుతుంది. అటువంటి తాత్విక సాంద్రత , పరిణతి ఉన్న వ్యక్తిత్వం కామేశ్వరరావు గారిది. 1997 లో ‘బ్లో-అవుట్’ కవిత్వ సంపుటితో అక్షరారంగేట్రం చేసిన ఈ కవి ‘పదహారు’, 2008 లో ‘అంతర్వీక్షణం’, 2011లో ‘చిదాకాశం’, 2011 లో ‘ జ్ఞానామృతం (ప్రవచనాలు పుస్తక రూపం లోనూ, ఆడియో, సీడీ గా), 2017 లో ‘క్షతగాత్ర’ ప్రచురించారు. వృత్తిపరంగా కీ.శే. వినుకొండ నాగరాజు ‘ఊబిలో దున్న’ నవల ని నాటికగా రూపొందించినందుకు ‘ఉత్తమ దర్శకునిగా’ ఆకాశవాణి వార్షిక అవార్డ్, శ్రీమతి వి. ప్రతిమ రచించిన ‘గంగ జాతర’ కథని నాటికగా రూపొందించినందుకు 2014 లో జాతీయ స్థాయి ‘ఉత్తమ దర్శకునిగా’ ఆకాశవాణి అవార్డ్ అందుకున్నారు.

నిరంతర పాఠనాసక్తి , వేదాంత గ్రంధాలు, తాత్విక గ్రంధాలూ చదివి వాటిని ఆకళింపు చేసుకుని సామాన్యులకి అర్ధమయ్యే రీతిలో వివరించడం ఈయన ప్రవచనం లోని మాధుర్యం.

వామపక్ష భావజాలం తో మొదలైన కవిత్వం విశ్వశాంతి కోరుకునే తాత్వికత కు ఈయన పెట్టింది పేరు.

స్వభావ సిద్ధంగా స్నేహశీలి అయిన కామేశ్వర రావు గారు ప్రస్తుతం అనంతపూర్ ఆకాశవాణి కేంద్రం లో ఉన్నారు.

ఇటీవల ఆయన పుస్తకం ‘క్షతగాత్ర’ ఆవిష్కరించబడింది. కవి తాను మొదలైన ఆ భావజాలాన్ని ఎంత ఉద్విగ్నంగా అవిష్కరించారో చూద్దాం ఈ కవితలో :

తిరుగుబాటు

ప్రతీది/చిన్నగానే మొదలుతుంది/చిరుగాలిలా వీచి/సుడిగాలిలా మారుతుంది/ ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి/తూర్పు నుండి పడమరకు/సర్వే సర్వత్రా వ్యాపిస్తుంది/ దంతెవాడ/బీజపూర్/సుకుమా/ప్రాంతం ఏదైనా/అణచివేతలకి /ఆధిపత్య భావజాలానికి /వ్యతిరేకంగా /అలజడి రేగుతుంది/నిరసన బావుటా/ రెపరెపలాడుతుంది/గ్రామాలు తగలబడుతున్నప్పుడు/అరణ్యాల్ని/అద్దెకిస్తున్నప్పుడు/దండకారణ్యంపై/దండయాత్ర మొదలైనప్పుడు/సంక్షేమం/సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నప్పుడు/దురాచారాలు/ఆచారాలుగా/మారిపోతున్నప్పుడు/అడవి/నీరు/ఖనిజం పై/పెట్టడాన్ని/ప్రశ్నించరా?/తిరగబడరా?.

అమాయక గ్రామీణుల, ఆదివాసుల సర్వ సంపదలను దోచుకున్నప్పుడు వారు తిరగబడతారనే హెచ్చరిక ఉంది ఈ కవితలో. ఏమీ తెలియని వారిని దోచుకుంటున్నప్పుడు వారు ప్రశ్నిస్తారు, తిరుగుబాటు బావుటా ఎగుర వేస్తారు అనే సూచన చేస్తాడు కవి, వారిలో స్ఫూర్తి రగిలిస్తాడు.

ఆహారమన్నది వారి వారి అలవాట్ల పై వారికి అందే వనరుల పైన ఆధారితమై ఉంటుంది. కవుల కలాలని మూగ చేస్తూ , ప్రజల ఆహారాన్ని కూడా నిర్దేశించే, ఆక్షేపించే, ఆంక్షలు విధించే ప్రభుతను ప్రశ్నిస్తున్నాడు సూటిగా ఈకవి ఇలా :

నల్లరంగు

ఏ చిత్రం చూడాలో/ఏ పాట పాడాలో/ఏ తిండి తినాలో/మీరా మాకు నిర్దేశించేది?/మీరు గీసిన గీతాల్లోపల/మీ రెక్కల వెనుక జీవించలేమ్/మా కళాలపై/గళాలపై/నిషేధాన్ని భరించలేం/చాలు-చాలు /ఈ ఉన్మాద వీరంగాలు/స్వేచ్చని హరిస్తూ/ప్రజాస్వామ్యాన్ని /పరిహసిస్తూ సాగే మీరు/ఏ గొప్ప సాంస్కృతిక /వారసత్వానికి వారసులు?/భాష మార్చుకోరు/పద్ధతి నేర్చుకోరు/ఇది ఆత్మ నాశనం/దేశ వినాశనం.

నిలువెత్తు నిరసన స్వరమై పలుకుతున్నాడు కవి ఈ కవితలో. ఆవేదన, ఆగ్రహ ప్రకటన చేస్తున్నాడు.

ప్రజలను మేల్కొలిపే ఈ కవి చేస్తున్న శంఖారావం ఢంకా ధ్వానం ఈ క్షత గాత్రలో ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా అగుపిస్తుంది :

క్షతగాత్ర

ఎన్నాళ్ళైందో/వరుణుడు కరుణించి/నేల దీవించి/వలస పోయే వేళయింది/ప్రకృతి/ప్రభుత్వం/అందరూ శత్రువులే/ఎలా బతకమంటారు పల్లెల్లో/దమ్మిడీ ఆదాయం లేని/దళారీ రాజ్యంలో/ ఎరువులు/ విత్తనాలు/అప్పులు/వడ్డీలు/వీటి చుట్టే బతుకులు/పంట పండదు/ఇంత నిప్పు మండదు/పెట్టుబడి బారాణా/ఆదాయం చారాణా/చక్రవడ్డీల చక్రబంధం/పొలం పద్మ వ్యూహం లో/అభిమాన్యులం మేం/….అంటూ సాగే ఈ కవితలోని ఆర్తి పాఠకుల్ని కదిలిస్తుంది. చివరిగా అంటాడిలా :

‘భూమాత ఒడిలో/భూమి పుత్రుల మృత్యు ఘోష/భీమా లేదు/బతుక్కి ధీమా లేదు/గూగుల్ మ్యాప్ ల /పల్లెల విధ్వంస చిత్రం’.

మొన్ననే జరిగిన ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సాంకేతికత కార్యక్రమంలో కూడా భూమి పుత్రుల గురించి ఏమీ ఆలోచించని ప్రభుత్వం వ్యవసాయాన్ని వ్యాపారం చేయాలనే ప్రపంచ కోటీశ్వరుడి మాటలను గీతా వాక్యంగా ఆలకించడం హాస్యాస్పదం అనిపిస్తుంది. ఎన్ని కంప్యూటర్లూ, ఎంత సాంకేతికత వచ్చినా ఒక్క బియ్యం గింజ పండించలేవని, ఆ బియ్యం ఆ నేలలో ఆ రైతు చేతుల్లోనే పండాలనీ అటువంటి అన్నదాతను మనం బ్రతికించుకున్నప్పుడు మనకి నాలుగు వేళ్ళు నోట్లోకి పోతాయని ఎప్పటికి అర్ధం అవుతుందో ఈ మనుషులకి అని ఆవేదన చెందుతున్నాడు కవి. కామేశ్వర రావులోని ఈ ఉద్విగ్నత, ఆవేదన తన కవిత్వాన్ని చదివి ఆలోచింపజేసేలా చేస్తాయి, అతని తాత్వికత మనకి మనోశాంతిని కలిగిస్తుంది. అచట పుట్టిన … అన్నట్టు బరంపురం వికాసం , ఖుర్దా రోడ్ కవితా సంఘం నుండి ఆవిర్భవించి ఇంతింతై నేడు తెలుగు సాహిత్యం గర్వించే కవి రొక్కం కామేశ్వర రావు అనడం లో అతిశయోక్తి లేదు. అతను ఇంకా మంచి చిక్కని కవిత్వాన్ని అందించాలని సాహిత్య సోదరిగా ఆశిస్తున్నాను.

Literature, Patriotic

Swatantryadeepthi – Shiramulu

 

శిరములు హిమశైలోన్నతశిఖరము లై నిలవాలి !

మంచుకొండఅంచులలో మనజెండా యెగరాలి !

మనభారతనందనాన మధుమాసం విరియాలి !

పేదవాడిగుండెల్లో విరిజల్లులు కురియాలి !

గులాబీపూవులసరసన గుడ్డిపువ్వులూ నవ్వాలి !

గుడ్డిపువ్వులూ నవ్వాలి – గడ్డిపువ్వులూ నవ్వాలి !

కలతలకన్నీటిబ్రతుకు కమ్మనికల కావాలి !

అమవసగుండెలు చీల్చుకు పున్నమ విరబూయాలి !

గళము గళమునా ఒక సింహం గర్జించాలి !

పిలుపుపిలుపునా అమృతం ప్రవహించాలి !

జనగణమన గానంలో జగతి పరవశించాలి !

జనహృదయం సముద్ర మై జయ హిం దని ఘోషించాలి !

మబ్బుతెరలు చీల్చుకుకొనుచు మనజెండా యెగరాలి !

కన్నతల్లికన్నులలో కమ్మనికల పండాలి !

శిరములు హిమశైలోన్నతశిఖరము లై నిలవాలి !

మంచుకొండఅంచులలో మనజెండా యెగరాలి !

Cultural, Literature

Bnim – To.Le.Pi.

“ బ్నిం ” —

ఇదేమిటి – ఈ ‘ ఏకాక్షరం ‘ పేరేమిటి అని ఊరికే తెగ హాశ్చర్యపోకండి సుమీ !….. 

అదేనండీ బాబూ – ఆయన పేరు బ్నిం — అర్ధం కాలేదా… …

– అసలు పేరు భమిడిపల్లి నరసింహమూర్తి ( ట ) – అలా అని ఆయన ఒప్పేసుకున్నా గానీ – ఇంటా, బయటా అందరూ ఆయనని ప్రేమగా, ముద్దుగా, కామన్ గా ( బొట్టు పెట్టకపోయినా ) పిలిచే పేరు బ్నిం అని – అదే అసలు సిసలైన పేరు గా చెలామణి అయిపోతోంది ఇన్నాళ్లు — ఇన్నేళ్లు… ఇక ముందూ అంతే మరి !

సరే — ఆయన బయోగ్రఫీ వివరాలు కొన్ని సంక్షిప్తం గా ~

రాబోయే పెద్దరికానికి బాట వేసే చిన్నరికం ( చిన్నతనం – బాల్యం ) లో బ్నిం బడికి వెళ్లలేదనటం – అయినా అదేమీ లోటుగా అనిపించింది కాదు – అందుక్కారణం ఆయన తండ్రి గారు ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు అయిన శ్రీ సూర్యనారాయణ గారి ఆయుర్వేద శిక్షణ లో సుశిక్షితుడై – ఆయన అందించిన వెలుగులతో రాణించాడు – మరో ఆయుర్వేద వైద్యునిగా ఆ వెలుగుల వెచ్చదనాన్ని పంచుకున్నారు. ఇక బ్నిం తాతగారు ( మాతామహులు) అయిన శ్రీ జటావల్లభుల పురుషోత్తం గారు గొప్ప పండితులు. వారి కుమార్తె, బ్నిం తల్లిగారు అయిన శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు సంసృత, తెలుగు భాషాకోవిదురాలు – అనన్య సాహితీ పరిణతిని ఆర్జించిన ఉత్తమ ఇల్లాలు – విజయలక్ష్మి గారి గురించి వారి పాండిత్య గరిమ గురించిన నేను విన్న ఒక విషయం — శ్రీయుతులు బాపు – రమణలు ఈటీవి వారికి శ్రీభాగవతం ని చిత్రీకరణ చేస్తున్న రోజులలో – పౌరాణికపరమైన ఏ సందేహం వచ్చినా – దానిని వెంటనే నివృత్తి చేసుకోవడం కోసం విజయలక్ష్మి గారిని సంప్రదించేవారని – అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే వారి ఇతిహాస, పురాణ శాస్త్ర జ్ఞానం అంత ఉన్నతస్థాయి కి చెందినది అన్నమాట !

బ్నిం సాహితీ వ్యవసాయం గురించి చెప్పాలంటే.. ఎంతో ఉంది… దీనిని గురించి ఎంత చెప్పినా… ఎంతసేపు చెప్పినా అది తరగనిది — ఏమంటే ఆయన నిత్య కృషీవలుడు. సాహితీ వ్యవసాయాన్ని సుసంపన్నం చేస్తూ అందులో బంగారు పంటలను పండించే పుణ్యమూర్తి ఆయన – ఆయన ఒక కధారచయిత, పద్యకారుడు, చిత్రకారుడు, టి. వి. లో మాటల రచయిత — ఇదే రంగం లో నాలుగుసార్లు నంది పురస్కారాలను అందుకున్న ప్రముఖుడు – ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే — అధిక సంఖ్య లో — అంటే దాదాపుగా 215 కూచిపూడి నృత్య రూపకాలకు రూపు దిద్ది తన మాటలతో ప్రాణం పోసిన శిల్పి ఆయన… అది మరో ఎత్తు…

బ్నిం కీ నాకు తొలి పరిచయము ఏర్పడిన సంఘటన చాలా చిత్రమయినది గా చెప్పవచ్చును. ఆప్తులు, ప్రముఖ చిత్రకారులు, వ్యంగ్య చిత్రకారులు, చలనచిత్ర దర్శకులు శ్రీ బాపు గారికి ఒకసారి నేను లండన్ నుండి వాల్ట్ డిస్నీ సంస్థ నిర్మించి 3 గంటల నిడివి లో ఉన్న FANTASIA వీడియో క్యాసెట్ ని కొని తెచ్చి చిరు కానుక గా పంపాను – దానిని అందుకుని బాపు గారు ఎంతో ఆనందపడుతూ క్యాసెట్ అందిన తక్షణం నాకు ఉత్తరం వ్రాసారు – నా నుండి ఈ విషయం విన్న బ్నిం, వీలయితే ఇంకొకసారి తనకీ ఒక క్యాసెట్ తెచ్చిపెట్టవలసినది గా నన్ను కోరడం జరిగింది. నా తదుపరి UK ట్రిప్ లో అక్కడ నుండి ఆ క్యాసెట్ తెచ్చి బ్నిం కి పంపాను – దానికి స్పందిస్తూ ఆయన నాకు బోణీ గా వ్రాసిన తొలి ఉత్తరం… ఇదిగో… ఈనాటి తోక లేని పిట్ట !

అటు తరువాత తనూ, నేనూ 2 – 3 పర్యాయాలు కలవడం – కలిసి కలబోత గా కబుర్లు చెప్పుకోవడం – మధ్య, మధ్యలో ఆ ఇంటి వెలుగు – అమ్మాయి చిరంజీవి సుజాత ఆప్యాయంగా తయారు చేసి అందించిన కమ్మని వేడి, వేడి పానీయాన్ని సేవించడం – ఫోటోలు తీసుకోవడం…. ఇవన్నీ కూడా మా మధ్య స్నేహలత తొడిగిన సువర్ణ, సుందర, సువాసనభరిత పుష్పాలు !.

 

ఇటీవల తనని కలిసిన సందర్భం గా నాకు బ్నిం ప్రేమపూర్వకం గా అందించిన కానుక తాను వ్రాయగా – శ్రీ పీఠం వారు ప్రచురించిన ” చిల్డ్రన్ అండర్ స్టాండింగ్ “- పెద్దల కోసం బాలశిక్ష — అన్న పుస్తకం తన చేతులనుండి అందుకుంటూ బ్నిం తో అన్నాను — పుస్తకం లోపల ఏదయినా తోచినది రాసి ఇవ్వమని. అప్పుడు ” అలానే ” అంటూ ఏదో రాసి మళ్ళా పుస్తకాన్ని నా చేతులలో పెట్టాడు..

ఏమి రాసాడా అని అట్ట తిప్పి చూద్దును కదా……

” అన్నా నీ అనురాగం

ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం

– బ్నిం  ”

ఇదీ తాను రాసింది–

మూగపోయింది నా నోరే కాదు… నా మనసు కూడా !

అనుబంధం… ఆత్మీయత… ఒక్కటయిన ఆ క్షణం తీయనిది – ఎంతో విలువయినది అది !!

ధన్యవాదాలు –

<!>*** నమస్తే ***<!>